วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

http://www.thaicreate.com/

เว็บเซอร์วิซเป็นลักษณะในรูปแบบของการออกแบบโมเดลสื่อสาร ในลักษณะของการกระจาย,การติดต่อสื่อสารที่เป็นตัวกลาง โดยโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารคือ SOAP (Simple Object Access Protocol) เป็นโพรโทคอลในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นโพรโทคอลการสื่อสารในระดับ Application Layer หรือในระดับ แอปพลิเคชันโดยอาศัยผ่านอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล อย่างเช่น HTTP, SMTP โพรโทคอลพัฒนารากฐานมาจาก XML โดยมาตรฐานของ SOAP ปัจจุบันอยู่เวอร์ชัน 1.2 เอกสารสามารถดูได้ที่ W3C (ที่มา www.Thaicreate.com)w3schools.com

เป็นเว็บไซต์ที่รวมรวมความรู้ ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม การเรียกใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น HTML CSS XML JAVASCRIPT ASP PHP SQL และอื่น ๆ เป็นการเรียนแบบออนไลน์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมสามารถทำการรันโค้ดโปรแกรมได้เลย เสีย ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด มีแบบทดสอบหลังการเรียนให้ทดสอบความสามารถของผู้ที่เข้ามาศึกษา หรือท่านใดต้องการใบเกียรติบัตรหรือใบรับรองว่าผ่านการทดสอบจาก w3schools.com ก็สามารถทำได้แต่ต้องเสียค่าสอบประมาณ 95 ดอลล่าร์ ประมาณ สองพันกว่าบาท การสอบจะสอบออนไลน์ผู้ที่จะผ่านการทดสอบ จะต้องได้คะแนน มากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะได้รับใบรับรอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

http://www.thaicreate.com/ เว็บเซอร์วิซเป็นลักษณะในรูปแบบของการออกแบบโมเดลสื่อสาร ในลักษณะของการกระจาย,การติดต่อสื่อสารที่เป็นตัวกลาง โ...